Protector F1 Protector F1 Chráni pred koróziou a vodným kameňom v systémoch ústredného kúrenia, kde sú použité rôzne druhy kovov, aby sa zabránilo poruchám a predčasnému zlyhaniu kotla Zistiť viac Zistiť viac Vlastný výskum a vývoj Udržiavanie kroku so stále meniacimi sa požiadavkami trhu

Zistiť viac

Hlavné produkty

TF1 Omega Filter

Skonštruované na inštaláciu do malých oblastí alebo miest s obmedzeným prístupom. Ide o vysokovýkonný utesnený systémový filter, ktorý sa jednoducho

View Product »

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country