FAQs

Power Cleaner F8 je čistič s koncentrovaným zložením, ktorý sa dodáva v 500 ml fľašiach s cieľom redukovať odpad z obalov. Už jedna fľaša stačí na vyčistenie väčších systémov s objemom 130 litrov, 16 radiátorov alebo 250 m2 systémov podlahového kúrenia.

Čistič Power Cleaner F8 má neutrále pH a nie je kyselinotvorný, preto nie je potrebného neutralizovať. Šetrí sa tým čas na mieste.

Pôsobenie citrátu je termín, ktorým sa opisuje silný chelatačný účinok, ktorý má ión citrátu na ióny kovu. Tento silný viažuci účinok znamená, že úlomky hrdze sa zdvihnú a odstránia zo systému počas jeho čistenia.

Nie. Aj keď má čistič Power Cleaner F8 zloženie na báze kyseliny citrónovej, táto je na mieste zneutralizovaná, aby vznikli druhy neutrálnych citrátov, ktoré majú veľmi efektívny čistiaci účinok.

Tak ako v prípade každého čističa systémov, aj tu vždy existuje malé riziko, že sa pri čistení môžu odstrániť úlomky, ktoré upchávali netesnosti. Hoci je Power Cleaner F8 rýchlo pôsobiaci, vysoko účinný čistič systémov, je tiež jedným z najbezpečnejších čističov, ktoré kedy spoločnosť Fernox vyvinula, alebo jedným z najuniverzálnejších čističov na súčasnom trhu, ktorý poskytuje ochranu kovov v systéme a zároveň efektívne čistí (až do jedného týždňa).

Obidva produkty vám zabezpečia veľmi dobré vyčistenie systému. Ak je však systém mimoriadne znečistený, odporúča sa použiť silnejší čistič Power Cleaner F8, ktorý zabezpečí väčší rozptyl dokonca aj pri nízkych teplotách.

Ak je v systéme konkrétny problém s vodným kameňom a je potrebné ho odstrániť, môže byť nutné použiť kyselinotvorný Fernox DS40 Descaler & Cleaner, ktorý s ním účinne zreaguje a rozpustí ho. Prípravok DS40 Descaler & Cleaner uvedie do pohybu aj iné úlomky v systéme vrátane magnetitu a vedľajších produktov korózie.
Ak je hlavne potrebné odstrániť zo systému kal, Power Cleaner F8 vynikajúco poslúži pri odstraňovaní magnetitu a iných vedľajších produktov korózie. Čistič Power Cleaner F8 predstavuje tiež bezpečnejšiu voľbu pre staré alebo poškodené systémy, ktoré nemusia spĺňať požiadavky na čistenie kyselinotvorným čističom, napr. DS40 Descaler & Cleaner.

Čistič Power Cleaner F8 má neutrále pH, tým aj malý vplyv na životné prostredie a možno ho bezpečne likvidovať prostredníctvom splaškovej kanalizácie.

Čistič Power Cleaner F8 možno dávkovať do systému nie skôr ako týždeň pred preplachovaním. Tento vysokoúčinný, silný čistič je účinný už po jednej hodine obehu za normálnych prevádzkových podmienok.

Power Cleaner neobsahuje fosfáty, dusitany a dusičnany a je vyvinutý tak, aby prevyšoval všetky regulačné a legislatívne usmernenia týkajúce sa vplyvu jeho zloženia na životné prostredie. Môže sa používať vo vykurovacích systémoch z rôznych kovov vrátane hliníka.

Featured Produkty

Country