Cleaner F3 500ml

Kód produktu: 57762

Cleaner F3 je účinný a univerzálny tekutý čistič s neutrálnym pH, ktorý nevytvára penu. Slúži na odstránenie kalu, vodného kameňa a nečistôt zo súčasných systémov ústredného kúrenia, čím obnovuje efektivitu kúrenia a odstraňuje hluk kotla. Počas zavádzania nových systémov do prevádzky podľa miestnych nariadení a osvedčených postupov Cleaner F3 odstraňuje zvyšky zo zvarov a konzervantov spolu s ďalšími nečistotami, čím pomáha predĺžiť prevádzkovú životnosť kotla a efektivitu samotného systému. Na urýchlenie procesu čistenia je vhodné ho používať počas preplachovania. Ide o produkt, ktorý nie je nebezpečný a je kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch (vrátane hliníka).

  • Účinný univerzálny čistič na prípravu na uvádzanie do prevádzky nových a existujúcich systémov vykurovania
  • Odstraňuje kal, vodný kameň a ďalšie nečistoty s cieľom obnovenia energetickej účinnosti a predĺženia prevádzkovej životnosti systému a kotla
  • Pri použití spolu s Protector F1 možno pri každom rozkúrení miestnosti dosiahnuť úsporu plynu až na úrovni 15 %
  • Kompatibilita so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch vrátane hliníka
  • Jedna 500 ml fľaša z recyklovateľného materiálu dokáže ošetriť až 130 litrov systémovej vody (16 radiátorov) a ekvivalent v podobe 250 m2 podlahových systémov.
  • Bezpečné zloženie s neutrálnym pH, ktoré nevytvára penu, pôsobí rýchlo a jednoducho sa zo systému odstraňuje, čo šetrí čas priamo na pracovisku
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Jedna dávka prípravku Cleaner F3 ošetrí väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov, so 16 radiátormi alebo podlahový vykurovací systém s plochou 250 m2. V prípade väčších systémov alebo pri nadmernom znečistení systémov môže byť potrebné ďalšie/opakované použitie čističa Cleaner F3. Alternatívne možno pri silne zanesených systémoch použiť Power Cleaner F8.

Najprv odčerpajte a opätovne naplňte celý systém obyčajnou vodou. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov musí existovať možnosť vypustenia celého systému – vrátane prípadne namontovaných radiátorov s kvapkovým prívodom. Na tento účel sa musia dočasne poskytnúť plnohodnotné uzatváracie ventily s hadicovými konektormi. Poháňané a termostaticky ovládané ventily musia byť nastavené tak, aby sa počas čistenia alebo preplachovania nezatvorila žiadna časť systému. Splašky sa musia odvádzať do odpadovej vody, nie do odtoku povrchovej vody. Pri otvorených ventilovaných systémoch pridajte Cleaner F3 cez zbernú nádrž. Pri utesnených systémoch pridávajte cez príslušný dávkovací bod alebo použite Fernox Cleaner F3 Express 400 ml.

Fernox Cleaner F3 možno použiť aj v spojení s preplachovacou jednotkou. V tomto prípade postupujte podľa pokynov výrobcu zariadenia. Pri čistení nových systémov pred ich uvedením do prevádzky by prípravok Fernox Cleaner F3 mal cirkulovať aspoň hodinu pri normálnej prevádzkovej teplote. Pri čistení už existujúcich systémov by sa kal a nečistoty mohli rozptýliť už v priebehu jednej hodiny pri normálnych prevádzkových teplotách. Na odstránenie tvrdších oxidov železa a vodného kameňa možno dobu čistenia predĺžiť až na jeden týždeň za normálneho vykurovacieho cyklu. Ak sa v radiátore aj po jednej hodine nachádzajú studené miesta, zvýšte prietok cez radiátor uzavretím ventilov na iných radiátoroch.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné pridanie alebo opakované použitie dávky prípravku Cleaner F3. Aspoň raz systém riadne odvodnite a prepláchnite, kým nebude vytekať čistá voda. Ak používate prípravok Cleaner F3 s preplachovacím zariadením, čistenie by sa malo dokončiť v priebehu jednej hodiny. Používajte metódu dynamického preplachovania s obyčajnou vodou dovtedy, kým voda nebude čistá. Znovu naplňte systém s pridaním prípravku Fernox Protector F1, ktorý zaistí dlhodobú ochranu proti korózii a vodnému kameňu. V jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu.

„Vyčistením systému ústredného vykurovania použitím prípravku Fernox F3 Cleaner a ochranného prípravku Fernox F1 Protector môžete obnoviť a udržiavať efektivitu systému, čo sa prejaví na úspore plynu až do 15 % pri každom vykurovaní miestnosti. Táto úspora sa rovná 110 kg CO2 ročne na bežnú domácnosť.“*
*overené nezávisle

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Cleaner F3 sa dodáva v 500-mililitrových fľašiach.

Fernox Cleaner F3 nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudské zdravie. Uchovávajte ho však mimo dosahu detí ako všetky ostatné chemikálie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Farba: Jantárová
Zápach: Slabo aromatický
Forma: Tekutina
pH (konc.): 6,4
pH (pri používaní) 6,5 – 7,7
Merná hustota: 1,145 pri 20 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
57762
182 × 88 × 52 mm
5014551577626
195 x 268 x 182 mm
05014551000971

Country