Právne informácie

Právne informácie – Podmienky použitia Fernox web stránky

Fernox nerobí žiadne vyhlásenia alebo záruky na informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky, vrátane akýchkoľvek hypertextových prepojení alebo akékoľvek iné položky použiť buď priamo alebo nepriamo od Fernox webovej stránky si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.

Fernox nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo nedostatky v Fernox webovej stránky a všetky rozhodnutia na základe informácií obsiahnutých v Fernox na webovej stránke sú výhradne v kompetencii návštevník.

Fernox nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, či následné škody, ani žiadne iné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z akejkoľvek príčiny prostredníctvom použitia akýchkoľvek informácií získaných priamo alebo nepriamo z Fernox je na internetovej stránke. Všetky informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadne informácie obsiahnuté v Fernox web stránka predstavuje alebo sa považuje za výzvu na investovanie alebo inak obchodovať akcie alebo cenné papiere MacDermid výkonné riešenie materskej spoločnosti.

FERNOX VYHLÁSENIE COVID -19