Fernox zásady ochrany osobných údajov

EÚ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA KLIENTOV A INÉ SÚVISIACE S osobnými údajmi

 1. INFORMÁCIE O FIRME
 2. kontaktné údaje
 3. Aké osobné údaje ZHROMAŽĎUJEME a prečo?
 4. zdieľanie informácií
 5. prevody mimo EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)
 6. Vaše práva

1. Informácie o nás a úvod

Špeciálne Produkty Corporation (niekedy sa označuje ako â€oePlatform,” â€oewe,” na â€oeCompany,” alebo â€oeus”) hodnoty a chráni osobné údaje našich súčasných a budúcich zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov a návštevníkov webovej stránky. Platforma je globálna diverzifikovaná výrobca špičkovej technológii špecializované chemické výrobky a služby technické služby so sídlom v Spojených štátoch a v niektorých krajinách, ktoré v rámci Európskej únie.

Toto oznámenie o ochrane súkromia zahŕňa osobné údaje jednotlivcov v EÚ obsahuje dôležité informácie o tom, akým spôsobom budeme zbierať, používať, zverejňovať, zachovanie a inak spracúvať osobné údaje.

Pre účely týchto všeobecných údajov Ochrana 2016/679 nariadení a akýchkoľvek vykonávacích právnych predpisov (ďalej len “GDPR“), špeciálnych produktov spoločnosti je prevádzkovateľ zodpovedný za akékoľvek osobné údaje, ktoré spracovávame.

Výkonné sídlo:

Platforma Specialty Products Corporation

1450 Centerpark Boulevard, Suite 210

West Palm Beach, Florida 33401

561-207-9600

Plošinu špeciálnych výrobkov vymenovaných MacDermid Graphics Solutions Europe ako náš zastupiteľský úrad v rámci Európskej únie.

2. Kontaktné údaje

otázky, komentáre a ďalšie informácie týkajúce sa tejto ochrany súkromia, alebo naše praktiky ochrany osobných údajov vo všeobecnosti, sú vítané a mali by byť adresované našej ochrane osobných údajov. Prípadné otázky a žiadosti o toto oznámenie o ochrane súkromia môže byť zaslaná e-mailom alebo poštou na adresu:

ochrane osobných údajov advokátovi

MacDermid Graphics Solutions Europe

Rue de l’Industrie- BP 30160- 68702 Cernay Cedex, Francúzsko

e-mail: DPPA@MacDermid.com

3. Aké osobné údaje ZHROMAŽĎUJEME a prečo?

Táto časť 3 sa vzťahuje na rôzne zdroje a kategórie osobných údajov, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať, prečo sme to urobili, a zákonný základ na spracovanie.

V závislosti od vášho vzťahu s platformou, prosím pozrite si príslušnú kapitolu uvedenú nižšie, opíšte, ako môžeme získať vaše osobné údaje a ako budeme pristupovať k nej.

Toto oznámenie o ochrane súkromia zahŕňa spracovanie informácií pre tieto kategórie osôb:

Časť 3.1 zástupcovia našich súčasných alebo potenciálnych klientov, obchodných partnerov a dodávateľov

3.2 Návštevníkov do priestorov

3.3 návštevníkov webovej stránky

3.4 uchádzači o zamestnanie

 

3.1 Zástupcovia našich súčasných alebo potenciálnych klientov, obchodných partnerov a dodávateľov

môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa zamestnancov, riadiacich pracovníkov, oprávnených signatárov, inými slovami, zástupcovia Platform’s existujúcich alebo potenciálnych klientov, obchodných partnerov alebo dodávateľov.

– Zdroje osobných údajov

B – Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

D — Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 

– Zdroje osobných údajov

,

ktoré môžu získať vaše osobné údaje z týchto zdrojov:

 1. od vás priamo,
 2. zo spoločnosti, ktorá zamestnáva vy, ak ste zamestnanec nášho existujúceho alebo potenciálneho zákazníka, obchodného partnera alebo predajca,
 3. Platform’s pobočkami nájdete v zozname Príloha 1.
 4. networking udalosti, ktoré sme už navštívili, alebo sponzorov, alebo; a/alebo
 5. z verejne dostupných zdrojov (napríklad na stránkach spoločnosti Alebo social media sites)

 

B – Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

Môžeme zbierať nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré sa týkajú našich súčasných alebo budúcich customers’ alebo vendors’ zamestnancov, úradníkov oprávnených signatárov, a iné príslušné osoby:

 1. meno;
 2. obchodnú adresu;
 3. e-mailová adresa;
 4. telefónne číslo;
 5. pracovné zaradenie;
 6. dátum narodenia;
 7. obchodné bankové spojenie;
 8. kreditné informácie; a/alebo
 9. fakturačné údaje.

 

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

zástupcovia našich súčasných alebo budúcich zákazníkov a predajcov

môžeme použiť vaše osobné údaje: Náš zákonný základ na to, aby sa: Naše Legitímne záujmy:
vám naše produkty alebo služby alebo produkty alebo služby od vás

 

legitímny záujem efektívne plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti

hlásenia správy (vrátane v rámci skupiny)

Vytvoriť a spravovať náš vzťah efektívne plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti

ohľadom riadenia

rozumieme trh, na ktorom pôsobíme

reporting manažmentu (vrátane v rámci skupiny)

uplatnenie alebo obranu právnych nárokov

Informácie o našich produktov a služieb, ktoré sú alebo môžu byť použité

 

Rozumieme trh, na ktorom pôsobíme

reporting manažmentu (vrátane v rámci skupiny)

Bezpečnosť Riadenie bezpečnostných rizík a predchádzanie podvodom

reporting manažmentu (vrátane v rámci skupiny)

Aby sme vás informovali o našich produktoch, službách a udalosti, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé listom, telefonicky, e-mailom alebo iných foriem elektronickej komunikácie propagovať naše výrobky a služby

riadenia (vrátane v rámci skupiny)

 

Ak máte námietky proti nám použiť vaše osobné údaje na tieto účely, vrátane priameho marketingu, dajte nám prosím vedieť na e-mailovú adresu zadanú v 2.

Ak použijeme vašu e-mailovú komunikáciu obchodných informácií, ktoré sa vám budeme snažiť vášho predchádzajúceho súhlasu ak to vyžaduje zákon.

D — Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

budeme uchovávať a spracovávať osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Budeme uchovávať vaše osobné údaje počas trvania obchodného vzťahu s ohľadom na dodávku tovaru alebo služieb, ktoré vám ponúkame. Budeme uchovávať informácie o vás po ukončení zákazníckeho účtu alebo na konci obchodného vzťahu tak dlho, ako bude potrebné pre právne, regulačné a zákonné obchodné účely. Po uplynutí tejto doby uchovávania údajov, vymažte ju.

3.2 návštevníkov v našich priestoroch

ZdrojOsobné

B –Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

D — ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

– Zdroje osobných údajov

,

ktoré môžu získať vaše osobné údaje od vás priamo od našej spoločnosti systems’ záznamy.

B – Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

 1. meno;
 2. kontaktné údaje;
 3. organizácia
 4. úlohu;
 5. dátum a čas vašej návštevy, a/alebo
 6. Obraz (napríklad z CCTV kamier v našich priestoroch).

 

 

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

návštevníkov v našich priestoroch
môžeme použiť vaše osobné údaje: Náš zákonný základ na to, aby sa:

Naše legitímne záujmy:
Bezpečnosť legitímny záujem Riadenie bezpečnostných rizík a prevencie kriminality

Záznamy Návštevníkov v našich priestoroch Reporty
môžeme použiť vaše osobné údaje: Náš zákonný základ na to, aby sa:

Ak ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho zdravotného postihnutia, budeme ju ako súčasť našej právnej povinnosti vykonať primerané úpravy pre nábor právna povinnosť

 

ak sa vám objekt k nám Vaše kontaktné údaje pre tieto účely, dajte nám prosím vedieť na e-mailovú adresu zadanú v 2.

D — Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

môžeme chrániť vaše osobné údaje tak dlho ako je to potrebné na zaistenie bezpečnosti našich návštevníkov úradu, ak toto obdobie skončí a kedy už nie je žiadny právny alebo obchodnú potrebu udržať, budeme musieť odstrániť ju.

3.3 návštevníkov webovej stránky

ZdrojOsobné

B –Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

 

– Zdroje osobných údajov,

ktoré môžu získať vaše osobné údaje z týchto zdrojov:

 1. od vás priamo (napríklad pri prihlásení na všetky služby ponúkané na našej webovej stránke, vrátane, ale nie obmedzené na “spúštací kontakt Us’ príspevky na našej stránke [com/get-in-touch-with-the-team], e-mailové zoznamy adries, interaktívne služby, materiál alebo ďalšieho tovaru alebo služieb);
 2. zo zariadenia alebo browser; a/alebo
 3. Ak budete kontaktovať, aby sme mohli viesť evidenciu, korešpondencia.

&Nbsp;

B – Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

 1. meno;
 2. username;
 3. e-mailovú adresu
 4. operačný systém;
 5. typ prehliadača;
 6. cookie údaje (nájdete v nižšie uvedenej tabuľke na špecifiká);
 7. preferencie týkajúce sa online marketing; a/alebo
 8. IP adresu.

 

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

návštevníkov webovej stránky
môžeme použiť vaše osobné údaje: Náš zákonný základ na to, aby sa:

Naše legitímne záujmy:
našej webovej služby pre vás legitímny záujem Manažment

 

propagovať naše výrobky a služby

 

Správa účtu

Vytvoriť a spravovať náš vzťah Rozumieme trh, na ktorom pôsobíme

 

Reporting manažmentu (vrátane v rámci skupiny)

 

Správa účtu

 

Informácie o našich webových stránok (y) users’ vyhľadávanie vzorov a výkonnosť našich webových stránok (y) Riadenie

Bezpečnosť Riadenie bezpečnostných rizík a predchádzanie trestnej činnosti

riadenia (vrátane v rámci skupiny)

Aby sme vás informovali o našich produktoch, službách a udalosti, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé listom, telefonicky, e-mailom alebo iných foriem elektronickej komunikácie

 

propagovať naše výrobky a služby

riadenia (vrátane na Vo vnútri skupiny)

Informácie o tom, ako naše produkty alebo služby môžu byť použité

 

Rozumieme trh, na ktorom pôsobíme

reporting manažmentu (vrátane v rámci skupiny)

 

 

 

ak sa vám objekt k nám Vaše kontaktné údaje na tieto účely, vrátane priameho marketingu, pošlite nám prosím e-mail na e-mailovú adresu, 2.

Ak používame “cookies” alebo podobných technológií sa bude snažiť svoj predchádzajúci súhlas ak to vyžaduje zákon.

Ak použijeme vašu e-mailovú komunikáciu obchodných informácií, ktoré sa vám budeme snažiť vášho predchádzajúceho súhlasu ak to vyžaduje zákon.

3.4 Uchádzači o zamestnanie

môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa uchádzačov na pozície zverejnené na našej webovej stránke.

– Zdroje osobných údajov

B – Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

D — Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 

– Zdroje osobných údajov

,

ktoré môžu získať vaše osobné údaje z týchto zdrojov:

 1. od vás priamo,
 2. od tretej strany, napríklad individuálne žaloby alebo personálnou agentúrou,
 3. Platform’s pridruženými spoločnosťami [Pozri zoznam v Príloha 1];
 4. prostredníctvom papierovej a webové formuláre žiadosti;
 5. networking udalosti, ktoré sme už navštívili, alebo sponzorov, alebo; a/alebo
 6. z verejne dostupných zdrojov (napríklad profesionálne siete, ako sú LinkedIn)

 

B – Osobné údaje, ktoré budeme zhromažďovať a spracovávať

Môžeme zbierať nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od obsahu vášho životopisu alebo základné dokumenty, ktoré nám:

 1. meno;
 2. adresa pobytu;
 3. osobné e-mailovú adresu;
 4. telefónne číslo;
 5. dátum narodenia;
 6. kariéra a vzdelávanie história;
 7. zručnosti, skúsenosti a kvalifikáciu;
 8. osobné záujmy, jazyky, dotazník výsledky;
 9. pohlavie;
 10. mená a kontaktné údaje pre odkazy. Upozorňujeme, že nie je vašou zodpovednosťou získať súhlas od vašich referencií pred nám poskytuje osobné informácie o nich;
 11. súčasné a minulé mzdové údaje spolu s očakávaniami kandidáta;
 12. podrobnosti o vašej aktuálnej dávky;
 13. informácie o vašom nároku na prácu v krajine, v ktorej platformy EÚ affiliate je umiestnený;

C – Načo budeme zbierať vaše osobné údaje a aké sú naše zákonné základy?

Uchádzači o zamestnanie

môžeme použiť vaše osobné údaje: Náš zákonný základ na to, aby sa:
Kontakt rozhodcovia

výkon kontrol

overenie predložených informácií

považujem za ostatné pracovné pozície s Platform’s

 

 

 

Súhlas

Kontrola oprávnenosti na prácu v krajine, v ktorej sa Platform’s Post Affiliate Pro je umiestnený  

 

 

 

právny záväzok

Ak ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho zdravotného postihnutia, budeme ju ako súčasť našej právnej povinnosti vykonať primerané úpravy pre nábor
môžeme použiť vaše osobné údaje: Náš zákonný základ na to, aby sa: Naše legitímne záujmy:
uľahčiť proces výberu

posúdiť a potvrdiť vašu vhodnosť pre zamestnanosť

komunikovať s vami

 

 

&Nbsp;

 

 

oprávnené záujmy

Talent Management (vrátane v rámci skupiny)

 

 

Execute business procesov a interného manažmentu Reporty (vrátane v rámci skupiny)
Zaistenie bezpečnosti našej infraštruktúry, priestory a vybavenie, vrátane prevencie trestnej činnosti, obranu právnych nárokov Riadenie bezpečnostných rizík a prevencie kriminality

&nbsp,

výkon alebo obranu právnych nárokov

 

 

Ak máte námietky proti nám použiť vaše osobné údaje na tieto účely, vrátane priameho marketingu, dajte nám prosím vedieť na e-mailovú adresu zadanú v 2.

D — Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

budeme uchovávať a spracovávať osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Ak sa vám to podarí a my vám splátky, budeme váš životopis ako súčasť vášho zamestnanca počas trvania pracovného pomeru s nami. Budeme mať životopisy a dokumenty predložené neúspešní kandidáti na dlhšie ako šesť mesiacov po rozhodnutí, ak sme získali ich súhlas na to, aby ho na dlhší čas.

4. Zdieľanie vašich informácií

údaje, ktoré zhromažďujeme môžu byť zdieľané s našimi sesterskými spoločnosťami, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb a štátnych orgánov. Podrobnosti nájdete v príslušných sekciách.

Partneri

vláda alebo regulačné orgány

služieb

Fúzie a akvizície

 

Partneri

môžeme zdieľať vaše osobné údaje s partnermi (pozri zoznam v Príloha 1 nižšie) na tieto účely:

 • k nám poskytne podporu a systémy a nástroje pre riadenie operácií,
 • celkové riadenie rizík,
 • súdny manažment,
 • súlad s regulačnými požiadavkami platnými pre partnerov a

Pritom naše pridružené spoločnosti môžu byť kontrolórom údajov a/alebo údajov spracovateľom osobných údajov. Ako kontrolóri údajov a/alebo údajov, tieto pobočky bude spracovávať vaše údaje v súlade s vnútri skupiny údajov dohôd v súlade s požiadavkami GDPR.

vlády a regulačné orgány

môžeme zverejniť informácie o vás, ak máme právnu povinnosť tak urobiť, alebo ak je potrebné, alebo o akejkoľvek vlády alebo regulačného orgánu alebo podobného orgánu podľa platných právnych predpisov. V opačnom prípade budeme mať informácie dôverné.

&Nbsp;

služieb

môžeme poskytnúť informácie o vás na organizácie, ktoré poskytujú služby alebo sa na nás pôsobia ako sprostredkovatelia, pokiaľ zmluvnými opatreniami, ktoré sme zaviedli zaväzujúce takýchto organizácií, za predpokladu, že sa budú uchovávať informácie v tajnosti a budú v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov.

Napríklad, môžeme zdieľať vaše informácie s týmito typmi poskytovateľov služieb, aby sme spolupracovali s:

 1. Technická podpora poskytovateľov, ktorí pomáhajú s našich webových stránok a IT infraštruktúry;
 2. Softvér tretej strany poskytovateľov služieb, ktorí môžu zahŕňať †“softvér ako service’ poskytovateľom riešení, v prípade, že poskytovateľ prevádzkuje príslušné osobné údaje v našom mene;
 3. odborných poradcov ako advokátov, účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a poisťovacích maklérov;
 4. Pranie špinavých peňazí a poskytovateľov vyhľadávania;
 5. poskytovateľov služieb, ktoré nám pomáhajú uchovávať, zhromažďovať a organizovať informácie efektívne a bezpečne, ako aj elektronicky a v papierovej forme a na marketingové účely; a/alebo
 6. poskytovateľov služieb, ktoré nám pomáhajú vytvárať a porovnávať hodnotenia vo vzťahu k našim službám.

Fúzie a akvizície

V súvislosti s fúziami a Akvizície, možno prenos vašich osobných údajov o potenciálnych kupujúcich a ich poradcov, s prihliadnutím na príslušné povinnosti zachovávať mlčanlivosť, v prípade, že sme sa rozhodli predať všetky alebo časť svojej podnikateľskej činnosti.

5. Prevody mimo EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

všeobecne platí, že pri prenose osobných údajov mimo EHP (ktorá sa skladá z členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), budeme to robiť iba pomocou jedného z týchto záruk:

 • Prenos je na krajiny EHP, ktorého primeranosť rozhodnutí Európskej komisie (napr. Izrael);
 • Prenos je obsiahnutá v zmluve, ktorá sa týka GDPR požiadavky, ktoré sa vzťahujú na prevody do krajín mimo EHP.
 • Prenos je na organizáciu, ktorá má záväzný firemné predpisy schválené EÚ o ochrane údajov; alebo
 • má organizácia v USA, EÚ a USA Tienidlo.

vás môže požiadať o kópiu príslušného dokladu, ak nás tak, ako je to uvedené v 2.

6. Vaše práva

Máte nasledujúce práva vo vzťahu k vašim osobným údajom v rámci GDPR:

 1. Ak chcete získať informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a prístup k dokumentom, ktoré obsahujú osobné údaje;
 2. o nás opraviť alebo aktualizovať vaše osobné údaje, ak je nesprávne alebo zastarané;
  1. namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov pre účely našich legitímnych záujmov, ako je uvedené vyššie;
 3. Vymazať osobné údaje o vás, ktoré nám:
  1. čo už nie je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli zhromaždené,
  2. na spracovanie, ktoré je predmetom žaloby, alebo
 • , ktoré boli spracované nezákonne O nás;
 1. Na obmedzenie spracovania, t.j. obmedziť na skladovanie:
  1. kde môžete postaviť na vymazanie vašich osobných údajov a obmedzenie spracovania, alebo
  2. Ak chcete objekt na spracovanie, ktoré nám na základe svojich legitímnych záujmov;
 2. na prenos osobných údajov, ktoré ste nám predložili späť k vám, alebo k inej organizácii za určitých okolností; a
 3. Ak sa budeme spoliehať na svoj súhlas (napríklad, keď nastavenie cookies vo vašom zariadení alebo na priamy predaj alebo na to, aby váš životopis), môžete si stiahnuť svoj súhlas kedykoľvek.

Ak ste kedykoľvek rozhodnúť uplatniť tieto práva, prosím kontaktujte nás ako uvedené v 2.

Ak nie ste spokojní s tým, ako máme riešiť vaše požiadavky alebo obavy, máte právo podať sťažnosť na ochranu údajov orgánom dohľadu v EÚ.

zobrazíte zoznam partnerov, kliknite sem

 

FERNOX VYHLÁSENIE COVID -19