Protector Solar S1 20 litre

Kód produktu: 59244

Inhibovaná tekutina na prenos tepla je navrhnutá tak, aby ochránila všetky solárne termálne systémy vykurovania pri vyšších teplotách. Tento výrobok je účinný v plynnom aj kvapalnom skupenstve pri teplotách nad 180 °C.

  • Ochrana pred mrazom do -28 °C
  • Prchavý inhibítor korózie na ochranu v plynných aj tekutých fázach
  • Stabilné pH naprieč radom prevádzkových teplôt
  • Kompatibilita so všetkými výrobcami a modelmi solárnych panelov.
  • Porovnávané s výrobkami s vedúcim postavením na trhu

Aplikácia, montáž a dávkovanie

Solar S1 je vhodný na použitie v solárnych tepelných inštaláciách, ktoré zodpovedajú normám BS EN 12976 a BS 5918. Solar S1 poskytuje ochranu proti korózii pre všetky kovové časti, ktoré sa bežne nachádzajú v solárnych tepelných systémoch. Solar S1 je kompatibilný výrobok so všetkými nekovovými materiálmi, ktoré sa bežne nachádzajú v solárnych tepelných systémoch. Je pripravený na použitie a nemal by sa miešať s inými kvapalinami na prenos tepla alebo riediť s vodou alebo glykolom. Ak sa v predchádzajúcich štádiách používali iné kvapaliny na prenos tepla, vyprázdnite celý systém a pred naplnením ho prepláchnite prípravkom Solar S1.

Výrobok Solar S1 je vhodný na použitie v solárnych zariadeniach s teplotami stagnácie presahujúcimi 360 °C za predpokladu, že solárny tepelný systém je nainštalovaný a dimenzovaný správne, aby sa výrobok Fernox Solar S1 dokázal vyparovaním úplne vylúčiť z panelov po dosiahnutí maximálnej statickej teploty. Prípravok Solar S1 by nemal byť vystavený teplotám 180 °C alebo vyšším teplotám na dlhšie obdobie. Teploty vyššie ako 200 °C spôsobujú pomalú degradáciu kvapaliny, čo môže viesť ku skráteniu životnosti výrobku.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Solar S1 sa dodáva ako vopred zmiešaná zmes pripravená na použitie v 10- a 20-litrových veľkostiach. Pred použitím sa prípravok nesmie riediť.

Fernox Solar S1 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, no ako pri všetkých chemikáliách by ste ho mali uchovávať mimo dosahu detí. Ďalšie informácie si prečítajte v karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Vodný roztok s obsahom monopropylénglykolu a vysokotepelnými inhibítormi so špecifickým zložením
Vzhľad: Oranžová kvapalina
Merná hustota pri 20 °C: 1,035
Index lomu: 1,381 – 1,385 pH: 9,4 – 10,3
Zásaditosť: 6 300 – 6 500 ppm ako CaCO3
Viskozita (20 °C): 8,5 – 8,7 cPs (Brookfield 100 min/1)
Bod varu: 102 – 105 °C
Bod vznietenia: Žiadny
Obsah vody: 55 – 58 %
Bod zamrznutia: -28 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
59244
365 × 280 × 250 mm
5014551592445
365 x 280 x 250 mm
Density Temperature
Specific Heat Temperature
Thermal Conductivity
Viscosity Temperature

Country