Protector Solar S1 10 litre

Product Code: 59245 Category:

Inhibovaná tekutina na prenos tepla je navrhnutá tak, aby ochránila všetky solárne termálne systémy vykurovania pri vyšších teplotách. Tento výrobok je účinný v plynnom aj kvapalnom skupenstve pri teplotách nad 180 °C.

Solar S1 je vhodný na použitie v solárnych tepelných inštaláciách, ktoré zodpovedajú normám BS EN 12976 a BS 5918. Solar S1 poskytuje ochranu proti korózii pre všetky kovové časti, ktoré sa bežne nachádzajú v solárnych tepelných systémoch. Solar S1 je kompatibilný výrobok so všetkými nekovovými materiálmi, ktoré sa bežne nachádzajú v solárnych tepelných systémoch. Je pripravený na použitie a nemal by sa miešať s inými kvapalinami na prenos tepla alebo riediť s vodou alebo glykolom. Ak sa v predchádzajúcich štádiách používali iné kvapaliny na prenos tepla, vyprázdnite celý systém a pred naplnením ho prepláchnite prípravkom Solar S1.

Výrobok Solar S1 je vhodný na použitie v solárnych zariadeniach s teplotami stagnácie presahujúcimi 360 °C za predpokladu, že solárny tepelný systém je nainštalovaný a dimenzovaný správne, aby sa výrobok Fernox Solar S1 dokázal vyparovaním úplne vylúčiť z panelov po dosiahnutí maximálnej statickej teploty. Prípravok Solar S1 by nemal byť vystavený teplotám 180 °C alebo vyšším teplotám na dlhšie obdobie. Teploty vyššie ako 200 °C spôsobujú pomalú degradáciu kvapaliny, čo môže viesť ku skráteniu životnosti výrobku.

Fernox Solar S1 sa dodáva ako vopred zmiešaná zmes pripravená na použitie v 10- a 20-litrových veľkostiach. Pred použitím sa prípravok nesmie riediť.

Fernox Solar S1 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, no ako pri všetkých chemikáliách by ste ho mali uchovávať mimo dosahu detí. Ďalšie informácie si prečítajte v karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Vodný roztok s obsahom monopropylénglykolu a vysokotepelnými inhibítormi so špecifickým zložením
Vzhľad: Oranžová kvapalina
Merná hustota pri 20 °C: 1,035
Index lomu: 1,381 – 1,385 pH: 9,4 – 10,3
Zásaditosť: 6 300 – 6 500 ppm ako CaCO3
Viskozita (20 °C): 8,5 – 8,7 cPs (Brookfield 100 min/1)
Bod varu: 102 – 105 °C
Bod vznietenia: Žiadny
Obsah vody: 55 – 58 %
Bod zamrznutia: -28 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Density Temperature
Specific Heat Temperature
Thermal Conductivity
Viscosity Temperature
Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
59245
205 × 230 × 310 mm
5014551592452
0 x 0 x 0 mm
N/A

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country