Protector+ Filter Fluid F9 500ml

Kód produktu: 62236

Produkt je navrhnutý na použitie s priamymi systémovými filtrami Fernox TF1 alebo ním podobnými filtrami. Tento jedinečný balík inhibítorov obsahuje aktívne disperzné činidlo, ktoré osvedčene pomôže pri bezpečnom zachytávaní korózie, nečistôt a vodného kameňa pomocou filtra. Tento inhibítor zlepšuje výkon systémového filtra a zároveň ponúka úplnú ochranu proti korózii a tvorbe vodného kameňa. Toto inovatívne a osvedčené zloženie predlžuje životnosť systému a zabezpečuje jeho optimálnu účinnosť, no súčasne si zachováva ekologické zloženie. V rámci každoročnej údržby systému je potrebné kontrolovať úroveň koncentrácie.

  • Jedinečný balík inhibítorov s disperzným činidlom je navrhnutý na zdvíhanie a odvádzanie cirkulujúcich nečistôt zo systému do systémového filtra v záujme ich bezpečného zachytávania a odstraňovania.
  • Musí sa používať výlučne v spojení so systémovým filtrom – zaisťuje prémiovú ochranu proti korózii a tvorbe vodného kameňa vo vykurovacích a chladiacich systémov zo zmiešaných kovov (vrátane hliníka)
  • Určený na trvalé ponechanie v systéme. Dokáže ošetriť až 130 litrov systémovej vody (16 radiátorov) a ekvivalent v podobe 250 m2 podlahových systémov.
  • Bráni tvorbe vodného kameňa a hrdze
  • Inovatívne a vo svojej triede najlepšie zloženie optimalizuje účinnosť a predlžuje prevádzkovú životnosť systému
  • Vysokoúčinné a ekologické zloženie. Výrobok so schválením organizáciami NSF CIAS a Belgaqua.
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Odporúčaná používaná koncentrácia výrobku Protector + Filter Fluid je 0,385 %. Jedna dávka ošetrí a ochráni väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov, so 16 radiátormi alebo podlahový vykurovací systém s plochou 250 m2. Pri otvorených systémoch prípravok dopĺňajte cez plniacu a expanznú nádrž. Pri utesnených systémoch pridávajte cez príslušný bod plnenia (napr. rebrá na uterák alebo priamy systémový filter). Prípadne využite vhodnú plniacu nádobu na vstreknutie produktu priamo do systému. V jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Neošetrené alebo zakalené systémy odporúčame dôkladne vyčistiť a prepláchnuť podľa normy BS 7593:2019 a následne otestovať pomocou čističa Fernox Cleaner F3/F8 a až potom aplikovať výrobok Fernox Protector + Filter Fluid, pretože by prítomné nečistoty mohli poškodiť inštaláciu.

Výrobok Fernox Protector + Filter Fluid sa musí použiť s radom filtrov Fernox TF1 alebo inými zabudovanými systémovými filtrami. Použitie v systémoch s mikrotelieskom sa neodporúča. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 je vylepšený inhibítor korózie, ktorý v sebe spája ochranu proti korózii a vlastnosti disperzného činidla. Má špecifické zloženie, vďaka ktorému dokáže zabrániť tvorbe koróznych usadenín a kontaminantov v rámci systémov ústredného vykurovania a dokáže odviesť nečistoty priamo do zapojeného filtra (napríklad niektorý filter z radu Fernox TF1 Filter), čo zabezpečuje rýchle odstránenie a zamedzenie ďalšej tvorby nečistôt. Táto funkcia systému umožňuje efektívnejší chod pri minimalizácii usadenín nečistôt v oblastiach s malým prietokom, ako sú radiátory, kde vznikajú studené miesta, čo podporuje vznik korózie pod nečistotami.

Protector + Filter Fluid poskytuje dlhotrvajúcu ochranu domácich systémov ústredného kúrenia proti vnútornej korózii a tvorbe vodného kameňa. Hodí sa pre všetky typy kotlov, radiátorov a potrubných systémov. Protector + Filter Fluid je kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v systémoch ústredného kúrenia. Je vhodný na použitie so všetkými typmi vody, vrátane zmäkčenej a deionizovanej vody.

Zloženie výrobku Protector + Filter Fluid bolo vytvorené tak, aby zabezpečovalo najlepšie vyrovnávanie pH vo svojej triede, čím sa pH vody udržiava v rozmedzí medzi 6,5 až 8,5. Poskytuje sa tak optimálna ochrana pre systémy zo zmiešaných kovov. Na zabezpečenie súladu s BS 7593:2019, je potrebné hladiny výrobku Protector + Filter Fluid každoročne kontrolovať. Koncentráciu produktu možno jednoducho namerať priamo na mieste použitím testovacej súpravy Fernox Protector Test Kit alebo poštovej služby Fernox Water Quality Test. BS 7593:2019 stanovuje, že po piatich rokoch je potrebné systémy buď opätovne naplniť, alebo vykonať laboratórne testovanie, napríklad pomocou testu Fernox Water Quality Test.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 sa dodáva v 500-mililitrových fľašiach.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudské zdravie. Uchovávajte ho však mimo dosahu detí ako všetky ostatné chemikálie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express predstavuje zmes inhibítorov proti korózii a vodnému kameňu a disperzných činidiel:
Forma: Bledožltá tekutina
Zápach: Aromatický
pH (konc.): 8,4
pH (roztok): 7,8-8,5
Merná hustota: 1,17 pri 20 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62236
182 × 88 × 52 mm
5014551622364
195 x 268 x 182 mm
05014551001275

Country