Protector+ Filter Fluid Express 400ml

Kód produktu: 62491

Produkt je navrhnutý na použitie s priamymi systémovými filtrami Fernox TF1 alebo ním podobnými filtrami. Tento jedinečný balík inhibítorov obsahuje aktívne disperzné činidlo, ktoré osvedčene pomôže pri bezpečnom zachytávaní korózie, nečistôt a vodného kameňa pomocou filtra. Protector + Filter Fluid Express zlepšuje výkon systémového filtra a zároveň ponúka úplnú ochranu proti korózii a tvorbe vodného kameňa. Toto inovatívne a osvedčené zloženie predlžuje životnosť systému a zabezpečuje jeho optimálnu účinnosť, no súčasne si zachováva ekologické zloženie. V rámci každoročnej údržby systému je potrebné kontrolovať úroveň koncentrácie. Na vylučovanie produktu využíva rad Fernox Express technológiu Barrier Pressure Pack a stlačený vzduch, vďaka čomu je celý rad nehorľavý. Urýchľovač (stlačený vzduch) sa nemieša s aktívnym produktom, a preto neexistuje riziko vniknutia vzduchu do systému, čo by mohlo urýchliť budúce riziko vzniku korózie.

  • Jedinečný balík inhibítorov s disperzným činidlom je navrhnutý na zdvíhanie a odvádzanie cirkulujúcich nečistôt zo systému do systémového filtra v záujme ich bezpečného zachytávania a odstraňovania.
  • Rýchlosť a pohodlnosť – dávka už za 30 sekúnd cez radiátor, plniacu slučku alebo Fernox TF1 System Filter – systém nie je potrebné vypúšťať
  • Musí sa používať výlučne v spojení so systémovým filtrom – zaisťuje prémiovú ochranu proti korózii a tvorbe vodného kameňa vo vykurovacích a chladiacich systémov zo zmiešaných kovov (vrátane hliníka)
  • Určený na trvalé ponechanie v systéme. Dokáže ošetriť až 130 litrov systémovej vody (16 radiátorov) a ekvivalent v podobe 250 m2 podlahových systémov.
  • Bráni tvorbe vodného kameňa a hrdze
  • Vysokoúčinné a ekologické zloženie. Výrobok so schválením organizáciami NSF CIAS a Belgaqua.
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Jedna dávka tohto výrobku ošetrí a ochráni väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov, so 16 radiátormi alebo podlahový vykurovací systém s plochou 250 m2. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express možno uvoľňovať priamo do vzduchového prieduchu radiátora, plniacej slučky systému alebo filtra TF1 Filter pomocou vhodného adaptéra dodávaného spolu s výrobkom. Fernox Express sa v systéme nadávkuje za menej ako 30 sekúnd bez nutnosti vyprázdnenia systému, čo šetrí čas na mieste aplikácie. V prípade dávkovania cez filter TF1 by sa z filtra mali odstrániť všetky nahromadené nečistoty pred ošetrením systému s použitím výrobku Protector+ Filter Fluid F9. Čistenie na mieste trvá menej ako 2 minúty. Stačí izolovať filter, odstrániť magnet z puzdra, otvoriť vypúšťací ventil a odstrániť všetky nečistoty. Až potom sa magnet vymení a vypúšťací ventil sa zatvorí. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express by mal zostať v systéme. Nie je vhodný na použitie v systémoch s mikrotelieskom. V jednoduchých plniacich valcoch, napr. systémoch „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Pri ťažko zakalených systémoch alebo nových inštaláciách spoločnosť Fernox odporúča čistenie a preplachovanie pomocou čističa Fernox Cleaner F3 alebo Power Cleaner F8 pred ošetrením pomocou inhibítora. Protector+ Filter Fluid F9 sa musí používať v kombinácii s priamym systémovým filtrom. Inštalácia systému alebo nového kotla by mala byť v súlade so všetkými miestnymi legislatívnymi pravidlami a predpismi.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express sa dodáva v 400-mililitrových plechovkách pod tlakom.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudské zdravie. Uchovávajte ho však mimo dosahu detí ako všetky ostatné chemikálie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Protector F1 Express je zmesou anorganických a organických inhibítorov korózie a vodného kameňa.
Forma: Svetlohnedá tekutina
Zápach: Mierne aromatický
pH (konc.): 8,4
pH (roztok): 7,8-8,5
Merná hustota: 1,17 pri 20 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62491
218 × 66 × 95 mm
5014551624917
241 x 178 x 339 mm
05014551001510

Country