Protector F1 Express 400ml

Product Code: 62434 Category:

Protector F1 je popredný inhibítor, ktorý chráni proti korózii a tvorbe vodného kameňa v systémoch ústredného kúrenia. Tento vysokokvalitný produkt ponúka špičkovú ochranu vďaka jedinečnej kombinácii troch inhibítorov organických častíc, ktoré priľnú ku kovu vnútri systému vykurovania, čím ho chránia pred usadeninami spolu. Ďalej využíva kombináciu anódových inhibítorov, ktoré reagujú s kovovým povrchom systému, čím vytvárajú ochrannú vrstvu, a katódových inhibítorov spájajúcich sa so soľou z tvrdej vody, čím vytvárajú nerozpustnú vrstvu. Fernox Protector F1 disponuje aj pokročilou funkciou vyrovnávania pH, čím sa zaisťuje, že úroveň pH vody neklesne pod 6,5 ani nevystúpi nad 8,5 – čo predstavuje optimálny rozsah pH na zamedzenie tvorby korózie a vodného kameňa. Produkt je v súlade s miestnymi nariadeniami a osvedčenými postupmi. Na dosiahnutie dlhodobej ochrany dbajte na zachovanie úrovní koncentrácie a kontrolujte ich v rámci každoročného servisu kotla alebo systému. Protector F1 je kompatibilný so všetkými produktmi značky Fernox. Je vhodný na použitie so všetkými materiálmi a kovmi využívanými v systémoch ústredného kúrenia (vrátane hliníka). Na vylučovanie produktu využíva rad Fernox Express technológiu Barrier Pressure Pack a stlačený vzduch, vďaka čomu je celý rad nehorľavý. Urýchľovač (stlačený vzduch) sa nemieša s aktívnym produktom, a preto neexistuje riziko vniknutia vzduchu do systému, čo by mohlo urýchliť budúce riziko vzniku korózie.

Jedna dávka tohto výrobku ošetrí a ochráni väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov alebo systém obsahujúci až 16 radiátorov, prípadne podlahové vykurovanie s plochou 250 m2 a možno ho uvoľňovať priamo do vzduchového prieduchu radiátora, plniacej slučky systému alebo filtra TF1 pomocou vhodného adaptéra dodávaného spolu s výrobkom. Fernox Express sa v systéme nadávkuje za menej ako 30 sekúnd bez nutnosti vyprázdnenia systému, čo šetrí čas na mieste aplikácie. V prípade dávkovania cez filter TF1 by sa z filtra mali odstrániť všetky nahromadené nečistoty pred ošetrením systému s použitím tohto výrobku. V jednoduchých plniacich valcoch, napr. Primatic alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Spoločnosť Fernox odporúča neošetrené alebo zakalené systémy dôkladne vyčistiť a prepláchnuť v súlade s miestnymi predpismi a legislatívou vrátane BS 7593:2019 a následne otestovať pomocou čističa Fernox F3 Express a až potom aplikovať výrobok Fernox Protector F1 Express, pretože by prítomné nečistoty mohli poškodiť inštaláciu.

Fernox Protector F1 Express sa dodáva v 400-mililitrových plechovkách pod tlakom.

Fernox Protector F1 nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudské zdravie. Uchovávajte ho však mimo dosahu detí ako všetky ostatné chemikálie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fernox Protector+ Filter Fluid predstavuje zmes inhibítorov proti korózii a vodnému kameňu a disperzných činidiel.
Forma: Kvapalina Zápach: Aromatický
Farba: Svetložltá
pH (konc.): 8,3
pH (pri používaní): 7,8-8,5
Merná hustota: 1,14 pri 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62434
95 × 66 × 218 mm
5014551624344
241 x 178 x 339 mm
050145510018932

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country