Leak Sealer F4 500ml

Product Code: 57764 Category:

Leak Sealer F4 je vnútorný utesňovač netesností určený na použitie v celom systéme ústredného kúrenia na utesnenie malých a neprístupných netesností a dierok, ktoré môžu spôsobiť pokles tlaku a poškodenie kotla. Po rozložení v systéme si produkt nájde miesto vnikania kyslíka a vytvorením polyméru dieru utesní. Produkt je účinný v rozmedzí 1 až 24 hodín po aplikácii. Jedinečná efektivita tesnenia popredného chemického prostriedku na ošetrenie vody preukázala, že dokáže brániť upchaniu alebo obmedzeniam v kotli. Chráni aj citlivé systémové súčasti, akými sú čerpadlá a bezpečnostné zariadenia. Netesnosť možno rýchlo a účinne utesniť bez potreby úplného vypustenia systému.

Odporúčaná používaná koncentrácia výrobku je 0,385 %. Jedna dávka tohto výrobku ošetrí väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov, so 16 radiátormi alebo podlahový vykurovací systém s plochou 250 m2. Pri otvorených systémoch prípravok dopĺňajte cez plniacu a expanznú nádrž. Pri utesnených systémoch pridávajte cez príslušný bod plnenia (napr. rebrá na uterák alebo priamy systémový filter). Prípadne využite vhodnú plniacu nádobu na vstreknutie produktu priamo do systému. V jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu.

Fernox Leak Sealer F4 sa dodáva v 500-mililitrových fľašiach.

Fernox Leak Sealer F4 nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ako pri všetkých chemikáliách ho však uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fernox Leak Sealer F4 predstavuje polymérovú emulziu.
Farba: Sivobiela
Zápach: Slabý
Forma: Viskózna tekutina
pH (konc.): 5,0 – 7,0
pH (pri používaní): 7,0 – 8,5
Merná hustota: 1,0 pri 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
57764
52 × 88 × 182 mm
5014551577640
195 x 265 x 180 mm
05014551001183

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country