Heat Transfer Fluid HP-15 20 Litre

Kód produktu: 62545

Netoxický prípravok. Pripravené na použitie. Inhibovaná tekutina na prenos tepla pre vzduchové a pozemné tepelné čerpadlá. Výrobok je navrhnutý na ochranu proti korózii a tvorbe vodného kameňa. Zároveň chráni pred mrazom až do -15 °C.

  • Tekutina na prenos tepla pre vzduchové a pozemné tepelné čerpadlá a systémy podlahové vykurovanie je pripravená na použitie
  • Poskytuje ochranu pred mrazom do -15 °C
  • Chráni pred koróziou a vodným kameňom
  • Vysoký výkon, netoxické zloženie
  • Kompatibilita so všetkými materiálmi, ktoré bežne nájdete v tepelných čerpadlách a systémoch podlahového vykurovania
  • Produkt so stabilným pH
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Výrobok Fernox HP-15 je pripravený na použitie. Nerieďte ho. Fernox HP-15 ponúka ochranu pred mrazom do -15 °C. Pred pridaním výrobku Fernox HP-15 do súčasných vykurovacích systémov je z nich najprv potrebné pomocou vhodného čističa Fernox vyčistiť kal a usadeniny vodného kameňa.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox HP-15 sa dodáva v 20-litrových bubnoch.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Zloženie: Vodný roztok s obsahom monopropylénglykolu s inhibítormi a stabilizátormi.
Zápach: Charakteristický
Skupenstvo: Kvapalina
Vzhľad: Červená tekutina
S.G.: 1,03
pH: 7,4
Bod varu: 101 – 105 °C
Obsah vody: 65 – 70 %

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62545
365 × 280 × 250 mm
5014551625457
365 x 280 x 250 mm
Frost Protection
Specific Heat Temperature
Viscosity Temperature

Country