DS40 Descaler & Cleaner 2kg

Kód produktu: 62476

DS40 Descaler and Cleaner je rýchlo pôsobiaci kyselinový čistič navrhnutý na odstraňovanie vápenatého vodného kameňa alebo čierneho kalu a iných kontaminantov systému. Výrobok je ideálne používať počas preplachovania, kedy sa dá použiť aj na samostatné odvápňovanie výmenníka tepla či kotla. Dodáva sa s tekutým neutralizátorom

  • Slúži na rýchle odstránenie vodného kameňa, čierneho kalu a iných usadenín
  • Obnovuje cirkuláciu a zlepšuje efektivitu kúrenia
  • Sypký prášok na jednoduché použitie v preplachovacích jednotkách alebo na aplikáciu cez plniacu a expanznú nádrž či injektor pre utesnené vykurovacie systémy
  • Po vyčerpaní výrobku zmení farbu na žlto – neutralizátor sa dodáva spolu s produktom
  • Kompatibilita so všetkými systémami zo zmiešaných kovov vrátane hliníka
  • K produktu je pribalený tekutý neutralizátor s jednoduchým použitím
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Podrobné pokyny o čistení systémov ústredného kúrenia pomocou prípravku DS40 Descaler & Cleaner si prečítajte v letáku s pokynmi vnútri balenia. Produkt možno nasypať ako sypký prášok priamo do jednotky preplachovania. Alternatívou je jeho rozpustenie vo vlažnej vode a následné aplikovanie cez plniacu a expanznú nádrž, prípadne v utesnených systémoch cez vhodnú dávkovaciu nádobu do radiátora. Jedno balenie (2 kg) zvyčajne postačuje na vyčistenie typického domáceho systému ústredného vykurovania. Pre veľké a mimoriadne zanesené alebo zakalené systémy môže byť potrebné pridať ďalší prášok. Počas úvodnej fázy čistenia zmena farby (červená – žltá) označuje vyčerpanie produktu a potrebu dosypania ďalšieho prášku. Po dokončení čistenia pridávajte obsah fľaše neutralizačného prípravku System Neutraliser, kým sa farba roztoku nezmení na žltú. Ak je voda aj naďalej červená, je potrebné pridať viac neutralizátora. Ak dodaná fľaša nie je dostačujúca, môžete si zakúpiť ďalší neutralizačný prípravok System Neutraliser od spoločnosti Fernox. Kým bude odtekajúca voda priezračná, je potrebné systém vypustiť a niekoľkokrát prepláchnuť čistou vodou. Po záverečnom odčerpaní sa odporúča systém ochrániť pomocou prípravku Fernox Protector F1. Prípravok nie je určený na použitie v jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox DS40 Descaler & Cleaner sa dodáva v 2-kilogramových nádobách ako dvojzložkový systém: 1,5-kilogramové balenie prípravku DS40 Descaler & Cleaner a 500-mililitrové balenie neutralizačného prípravku System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je klasifikovaný ako prípravok, ktorý spôsobuje vážne podráždenie očí, a preto je pri jeho používaní potrebné postupovať s primeranou opatrnosťou. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov (KBÚ). Uchovávajte mimo dosahu detí.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

DS40 Descaler & Cleaner
Farba: Červená
Zápach: Slabý (v roztoku)
Forma: Prášok
pH: 2 – 3 (2-percentný roztok)
Merná hustota: neuvádza sa

System Neutraliser
Farba: Bezfarebný
Zápach: Čpavkový (slabý)
Forma: Tekutina
pH: 11,0 (5-percentný roztok)
Merná hustota: 1,11

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62476
210 × 194 × 103 mm
5014551624764
226 x 392 x 327 mm
05014551002043

Country