DS40 Descaler & Cleaner 2kg

Product Code: 62476 Category:

DS40 Descaler and Cleaner je rýchlo pôsobiaci kyselinový čistič navrhnutý na odstraňovanie vápenatého vodného kameňa alebo čierneho kalu a iných kontaminantov systému. Výrobok je ideálne používať počas preplachovania, kedy sa dá použiť aj na samostatné odvápňovanie výmenníka tepla či kotla. Dodáva sa s tekutým neutralizátorom

Podrobné pokyny o čistení systémov ústredného kúrenia pomocou prípravku DS40 Descaler & Cleaner si prečítajte v letáku s pokynmi vnútri balenia. Produkt možno nasypať ako sypký prášok priamo do jednotky preplachovania. Alternatívou je jeho rozpustenie vo vlažnej vode a následné aplikovanie cez plniacu a expanznú nádrž, prípadne v utesnených systémoch cez vhodnú dávkovaciu nádobu do radiátora. Jedno balenie (2 kg) zvyčajne postačuje na vyčistenie typického domáceho systému ústredného vykurovania. Pre veľké a mimoriadne zanesené alebo zakalené systémy môže byť potrebné pridať ďalší prášok. Počas úvodnej fázy čistenia zmena farby (červená – žltá) označuje vyčerpanie produktu a potrebu dosypania ďalšieho prášku. Po dokončení čistenia pridávajte obsah fľaše neutralizačného prípravku System Neutraliser, kým sa farba roztoku nezmení na žltú. Ak je voda aj naďalej červená, je potrebné pridať viac neutralizátora. Ak dodaná fľaša nie je dostačujúca, môžete si zakúpiť ďalší neutralizačný prípravok System Neutraliser od spoločnosti Fernox. Kým bude odtekajúca voda priezračná, je potrebné systém vypustiť a niekoľkokrát prepláchnuť čistou vodou. Po záverečnom odčerpaní sa odporúča systém ochrániť pomocou prípravku Fernox Protector F1. Prípravok nie je určený na použitie v jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner sa dodáva v 2-kilogramových nádobách ako dvojzložkový systém: 1,5-kilogramové balenie prípravku DS40 Descaler & Cleaner a 500-mililitrové balenie neutralizačného prípravku System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je klasifikovaný ako prípravok, ktorý spôsobuje vážne podráždenie očí, a preto je pri jeho používaní potrebné postupovať s primeranou opatrnosťou. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov (KBÚ). Uchovávajte mimo dosahu detí.

DS40 Descaler & Cleaner
Farba: Červená
Zápach: Slabý (v roztoku)
Forma: Prášok
pH: 2 – 3 (2-percentný roztok)
Merná hustota: neuvádza sa

System Neutraliser
Farba: Bezfarebný
Zápach: Čpavkový (slabý)
Forma: Tekutina
pH: 11,0 (5-percentný roztok)
Merná hustota: 1,11

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62476
103 × 194 × 210 mm
5014551624764
226 x 392 x 327 mm
0

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country