Cleaner F3 Express 400ml

Kód produktu: 62446

Cleaner F3 je účinný a univerzálny čistič s neutrálnym pH, ktorý nevytvára penu. Slúži na odstránenie kalu, vodného kameňa a nečistôt zo súčasných systémov ústredného kúrenia, čím obnovuje efektivitu kúrenia a odstraňuje hluk kotla. Počas zavádzania nových systémov do prevádzky podľa miestnych nariadení a osvedčených postupov Cleaner F3 odstraňuje zvyšky po spájkovaní spolu s ďalšími nečistotami, čím pomáha predĺžiť prevádzkovú životnosť kotla a efektivitu samotného systému. Na vylučovanie produktu využíva rad Fernox Express technológiu Barrier Pressure Pack a stlačený vzduch, vďaka čomu je celý rad nehorľavý. Urýchľovač (stlačený vzduch) sa nemieša s aktívnym produktom, a preto neexistuje riziko vniknutia vzduchu do systému, čo by mohlo urýchliť budúce riziko vzniku korózie.

  • Rýchlosť a pohodlnosť – dávka už za 30 sekúnd – systém nie je potrebné vypúšťať
  • Neutrálny univerzálny čistič na prípravu na uvádzanie do prevádzky nových a existujúcich systémov vykurovania
  • Pri použití spolu s Protector F1 možno pri každom rozkúrení miestnosti dosiahnuť úsporu plynu až na úrovni 15 %
  • Jedna 400 ml nádoba zo 100 % recyklovateľného materiálu dokáže ošetriť až 130 litrov systémovej vody (16 radiátorov) a ekvivalent v podobe 250 m2 podlahových systémov.
  • Kompatibilita so všetkými kovmi a materiálmi vrátane hliníka
  • Bezpečné a ekologické zloženie s neutrálnym pH – pridáva sa cez radiátor, rebrá na uterák, plniacu slučku alebo TF1 System Filter
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Cleaner F3 Express ochráni veľký systém (130 litrov alebo systém obsahujúci až 16 samostatných radiátorov) a možno ho uvoľňovať priamo do vzduchového prieduchu radiátora, plniacej slučky
systému alebo filtra TF1 pomocou vhodného adaptéra dodávaného spolu s výrobkom. Fernox Express sa v systéme nadávkuje za menej ako 30 sekúnd bez nutnosti vyprázdnenia systému, čo šetrí čas na mieste aplikácie. V prípade dávkovania cez filter TF1 by sa z filtra mali odstrániť všetky nahromadené nečistoty pred ošetrením systému s použitím tohto výrobku. V prípade väčších systémov alebo pri silne znečistených systémoch môže byť potrebné dodatočné/opakované použitie prípravku Cleaner F3 Express.

Fernox Cleaner F3 Express je navrhnutý aj na použitie v spojení s preplachovacou jednotkou. V tomto prípade postupujte podľa pokynov výrobcu zariadenia. Ak používate prípravok Cleaner F3 Express s preplachovacou jednotkou, čistenie by sa malo dokončiť v priebehu jednej hodiny. Používajte metódu dynamického preplachovania s obyčajnou vodou dovtedy, kým voda nebude čistá. Výsledok otestujte pomocou meracieho zariadenia TDS, aby ste sa uistili o dôkladnom prepláchnutí. Znovu naplňte systém s pridaním vhodného prípravku Fernox Protector, ktorý zaistí dlhodobú ochranu proti korózii a vodnému kameňu. V jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu.

Najprv vyprázdnite a opätovne naplňte celý systém obyčajnou vodou. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov musí existovať možnosť vypustenia celého systému – vrátane prípadne namontovaných radiátorov s kvapkovým prívodom. Na tento účel sa musia dočasne poskytnúť plnohodnotné uzatváracie ventily s hadicovými konektormi. Poháňané a termostaticky ovládané ventily je potrebné nastaviť tak, aby počas čistenia alebo preplachovania nedošlo k uzatvoreniu žiadnej časti systému. Splašky sa musia odvádzať do odpadovej vody, nie do odtoku povrchovej vody. Pri otvorených ventilovaných systémoch pridajte Fernox Cleaner F3 Express cez zbernú nádrž. Pri utesnených systémoch prípravok pridávajte do radiátora použitím injektora Fernox. Pri čistení už existujúcich systémov by sa kal a nečistoty mohli rozptýliť v priebehu minimálne jednej hodiny pri normálnych prevádzkových teplotách. Na odstránenie tvrdších oxidov železa a vodného kameňa možno dobu čistenia predĺžiť až na jeden týždeň za normálneho vykurovacieho cyklu. Ak sa v radiátore aj po jednej hodine nachádzajú studené miesta, zvýšte prietok cez radiátor uzavretím ventilov na iných radiátoroch.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné pridanie alebo opakované použitie dávky prípravku Cleaner F3 Express. Riadnym vyprázdnením a prepláchnutím systému odstráňte čistiace chemikálie a nečistoty. Pravdepodobne budú potrebné aspoň tri kompletné výmeny vody. Táto časť čistiaceho procesu je veľmi dôležitá a musí sa vykonať správne. Pomocou prístroja na testovanie čistoty ako Fernox TDS sa presvedčte, že celkové množstvo uvoľnených pevných látok bolo dostatočne odstránené.

Systém sa za dôsledne prepláchnutý môže považovať vtedy, ak hodnota obsahu vody v systéme dosahuje 10 % z hodnoty obsahu vody z prívodu. Rozdiely nad 10 % znamenajú, že v systéme zostali značné zvyšky čistiaceho prostriedku a je potrebné ďalšie preplachovanie. Ak sa zvyšky čistiaceho prípravku neodstránia, budú podporovať koróziu a znegujú čistiaci proces.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Cleaner F3 Express sa dodáva v 400-mililitrových plechovkách s aerosólom s univerzálnym aplikátorom.

Fernox Cleaner F3 Express nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ako pri všetkých chemikáliách ho však uchovávajte mimo dosah detí. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Používajte vhodné ochranné rukavice.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Farba: Jantárová
Zápach: Slabo aromatický
Forma: Tekutina
pH (konc.): 6,4
pH (pri používaní) 6,5 – 7,7
Merná hustota: 1,182 pri 20 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62446
218 × 66 × 95 mm
5014551624467
241 x 178 x 339 mm
050145510019090

Country