Cleaner F3 10L

Kód produktu: 62555

Univerzálny čistič Cleaner F3 navrhnutý na použitie v klimatizačných a polokomerčných systémoch na vykurovanie a chladenie možno použiť pri čistení nových systémov pred ich uvedením do prevádzky, pri odstraňovaní zvyškov po zváraní, odstraňovaní mastnoty/oleja a iných montážnych nečistôt. Cleaner F3 možno použiť aj na odstraňovanie kalu, vodného kameňa a iných cirkulujúcich nečistôt v existujúcich kontaminovaných systémoch, čím sa zvyšuje účinnosť a zabraňuje sa poškodeniu komponentov systému. Tento vysokovýkonný a rýchlo pôsobiaci čistič je kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích a chladiacich systémoch vrátane ocele a hliníka. Jeden 10-litrový produkt dokáže pri dávke 0,5 % ošetriť až 2000-litrový systém.

  • Univerzálny čistič s neutrálnym pH pre čistenie pred uvedením do prevádzky nových a existujúcich klimatizačných a polokomerčných vykurovacích systémov.
  • Špeciálne zloženie na rýchle a efektívne odstraňovanie zvyškov po zváraní, olejov, mastnoty, oxidov železa a iných systémových nečistôt
  • Odporúča sa v systéme pri bežných prevádzkových podmienkach ponechať až jeden týždeň
  • Inhibítorový čistič navrhnutý na ochranu systému počas čistenia
  • Obsahuje technológiu rýchlo pôsobiaceho disperzantu, ktorá je vhodná pre všetky typy systémovej vody: tvrdá, mäkká, umelo zmäkčená a demineralizovaná voda
  • Zloženie, ktoré nevytvára penu a jednoducho sa po použití odstraňuje zo systému, vám ušetrí čas strávený priamo na pracovisku
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov musí existovať možnosť vypustenia celého systému. Čistiaci prostriedok Cleaner F3 by sa mal dávkovať pri koncentrácii 0,5 %. Výrobok možno do systému zaviesť cez vhodný body, akým je napríklad plniaci lievik. Pri čistení pred uvedením do prevádzky nechajte čistič Cleaner F3 cirkulovať v systéme pri bežnej prevádzkovej teplote aspoň na jednu hodinu. Aby došlo k odstráneniu kalu zo súčasných systémov, nechajte čistič cirkulovať pri bežných prevádzkových podmienkach maximálne 7 dní, kým sa v systéme nedosiahne prijateľný prietok. Môžu byť potrebné ďalšie/opakované použitia čističa Cleaner F3, ak je systém priveľmi zakalený. Systém odčerpajte a preplachujte studenou vodou, kým voda nebude čistá a čistič Cleaner F3 sa nevypláchne zo systému. Na záver pridajte vhodný inhibítor Fernox, akým je napríklad Protector F1, ktorý zabráni ďalšiemu poškodeniu koróziou a usadeninám vodného kameňa.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Cleaner F3 sa dodáva v 10-litrových nádobách. Výrobok Fernox Cleaner F3 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, no aj pri ňom platia štandardné upozornenia pre chemikálie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Farba: Jantárová
Zápach: Slabo aromatický
Forma: Tekutina
pH (konc.): 6,6
pH (pri používaní) 6,5 – 7,7
Merná hustota: 1,116 pri 20 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62555
310 × 230 × 205 mm
5014551625556
310 x 230 x 205 mm

Country