Biocide AF10 500ml

Kód produktu: 62165

Univerzálny biocídny prostriedok AF10 od Fernoxu sa využíva na zabránenie vzniku riasovej a bakteriálnej kontaminácie vo vykurovacích nízkoteplotných systémoch ústredného vykurovania.

AF10 je potrebné kombinovať s Fernox Protector F1 alebo nemrznúcou chladiacou kvapalinou, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii. AF10 sa tiež používa na zabránenie opätovného vytvárania želatínových usadenín (vznik plesní) v zásobných nádržiach a expanzných nádobách. Pridanie AF10 tiež eliminuje tvorbu fermentačných plynov v zariadeniach.

  • V jednoduchých zásobných nádržiach stredného typu, napríklad „Primatic“ alebo podobných, je potrebné používať chemikálie určené na pitnú vodu.
  • Biocíd na zabránenie vzniku bakteriálnej kontaminácie v domácich vykurovacích systémoch a chladiacich systémoch
  • Zabraňuje opätovnému vytváraniu želatínových usadenín v zásobníkoch a expanzných nádobách
  • Kompatilný so všetkými inhibítormi Fernox Protector F1
  • Rýchly a efektívny účinok
  • Jednoduché použitie
Aplikácia, montáž a dávkovanie

Jedna fľaša výrobku Biocide AF10 s objemom 500 ml ošetrí systém s 20 radiátormi/200-litrovým objemom. Pridajte výrobok cez expanznú nádobu, v prípade uzavretých systémov rozpustite výrobok vo vode a pridajte ho cez vhodný dávkovací bod. Ak sú expanzné nádoby silno zanesené, vyprázdnite ich a utrite dosucha s použitím nezriedeného prípravku AF10. Potom ich naplňte a dolejte vhodný prípravok Fernox Protector. Až potom do nádoby pridajte dávku prípravku AF10. Opakované použitie prípravku AF10 sa odporúča raz ročne. Ak prípravok AF10 nezabráni usadzovaniu, možno bude potrebné vyčistiť a prepláchnuť systém a pridať čerstvý prípravok Protector F1.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Prípravok Biocide AF10 sa dodáva v 500-mililitrových fľašiach.

Prípravok Biocide AF10 je nebezpečný a pri používaní tohto výrobku je potrebné postupovať s primeranou opatrnosťou. Ďalšie informácie nájdete v KBÚ výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Farba: Bledožltá
Zápach: Aromatický
Forma: Číra tekutina
pH (konc.): 12,7
pH (1-percentný roztok): 7,1 – 7,8
Merná hustota: 1,02 pri 20 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62165
182 × 88 × 52 mm
5014551621657
195 x 268 x 182 mm
05014551000032

Country