Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

Product Code: 57885 Category:

Nemrznúca zmes Protector Alphi-11 predstavuje kombináciu nemrznúcej kvapaliny a inhibítora zabezpečujúcu ochranu pred vnútornou koróziou a tvorbou vodného kameňa v domácich systémoch ústredného kúrenia. Nemrznúca kvapalina Antifreeze Protector Alphi-11 je vhodná na použitie so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch. Pre dosiahnutie dlhodobej ochrany dbajte na zachovanie úrovní koncentrácie a každoročnú kontrolu v rámci servisu kotla či systému. Dostupné ako 25-litrový kvapalný produkt. Netoxické, ekologické zloženie. Schválené zo strany organizácií Build Cert, KIWA a Belgaqua. Výrobok Antifreeze Protector Alphi-11 je kompatibilný so všetkými ďalšími výrobkami značky Fernox.

Minimálna odporúčaná koncentrácia výrobku pri použití je 25 %. Vtedy dochádza k zabezpečeniu adekvátnej ochrany proti korózii. Pri tejto koncentrácii sa zabezpečí ochrana až do -11 °C. Koncentrácia na úrovni 40 % zabezpečí ochranu až do -22 °C. Antifreeze Protector Alphi-11 možno zavádzať cez plniace hrdlo a expanznú nádrž, prípadne ho možno vstrekovať priamo do systému cez vhodný bod (napr. dávkovacia nádoba). Výrobok do systému zavádzajte po odčerpaní minimálne takého množstva vody, aké je množstvo Alphi-11, ktoré sa chystáte pridať. Aktivujte obehové čerpadlo a nechajte systém pár hodín bežať, aby sa prípravok rovnomerne rozšíril.

Koncentrácia 25 % 30 % 35 % 40 %

Ochrana -11 °C -15 °C -18 °C -22 °C.

V jednoduchých plniacich valcoch, napr. „Primatic“ alebo podobných prípravkoch, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Neošetrené systémy odporúčame dôkladne vyčistiť a prepláchnuť podľa normy BS 7593:2019 a následne otestovať pomocou čističa Fernox Cleaner F3 a až potom aplikovať výrobok Fernox Alphi-11 Protector, pretože by prítomné nečistoty mohli poškodiť inštaláciu.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector sa dodáva v 5- a 25-litrových nádobách.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector nie je klasifikovaný ako nebezpečný a dráždivý, no ako pri všetkých chemikáliách by ste ho mali uchovávať mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami s výnimkou výrobkov značky Fernox. Nie je určené na vnútorné užívanie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector obsahuje monopropylénglykol.
Farba: Bezfarebný
Zápach: Aromatický (mierne)
Forma: Číra tekutina
pH (konc.) 6,9
pH (25-percentný roztok): 6,4 – 7,4
Merná hustota: 1,04 pri 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Density Temperature
Specific Heat Temperature
Viscosity Temperature

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
57885
250 × 280 × 445 mm
5014551578852
0 x 0 x 0 mm
N/A

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country