Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

Kód produktu: 57885

Nemrznúca zmes Protector Alphi-11 predstavuje kombináciu nemrznúcej kvapaliny a inhibítora zabezpečujúcu ochranu pred vnútornou koróziou a tvorbou vodného kameňa v domácich systémoch ústredného kúrenia. Nemrznúca kvapalina Antifreeze Protector Alphi-11 je vhodná na použitie so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch. Pre dosiahnutie dlhodobej ochrany dbajte na zachovanie úrovní koncentrácie a každoročnú kontrolu v rámci servisu kotla či systému. Dostupné ako 25-litrový kvapalný produkt. Netoxické, ekologické zloženie. Schválené zo strany organizácií Build Cert, KIWA a Belgaqua. Výrobok Antifreeze Protector Alphi-11 je kompatibilný so všetkými ďalšími výrobkami značky Fernox.

  • Chráni pred koróziou a vodným kameňom v systémoch ústredného kúrenia vďaka čomu sa zaisťuje ich energetická účinnosť
  • Kombinovaný nemrznúci a protikorózny inhibítor na predĺženie životnosti systému
  • Bráni mrznutiu potrubia
  • Kompatibilita so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch vrátane hliníka
  • Netoxické a ekologické zloženie – zloženie, ktoré schválili organizácie Buildcert, KIWA a Belgaqua

Aplikácia, montáž a dávkovanie

Minimálna odporúčaná koncentrácia výrobku pri použití je 25 %. Vtedy dochádza k zabezpečeniu adekvátnej ochrany proti korózii. Pri tejto koncentrácii sa zabezpečí ochrana až do -11 °C. Koncentrácia na úrovni 40 % zabezpečí ochranu až do -22 °C. Antifreeze Protector Alphi-11 možno zavádzať cez plniace hrdlo a expanznú nádrž, prípadne ho možno vstrekovať priamo do systému cez vhodný bod (napr. dávkovacia nádoba). Výrobok do systému zavádzajte po odčerpaní minimálne takého množstva vody, aké je množstvo Alphi-11, ktoré sa chystáte pridať. Aktivujte obehové čerpadlo a nechajte systém pár hodín bežať, aby sa prípravok rovnomerne rozšíril.

Koncentrácia 25 % 30 % 35 % 40 %

Ochrana -11 °C -15 °C -18 °C -22 °C.

V jednoduchých plniacich valcoch, napr. „Primatic“ alebo podobných prípravkoch, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Neošetrené systémy odporúčame dôkladne vyčistiť a prepláchnuť podľa normy BS 7593:2019 a následne otestovať pomocou čističa Fernox Cleaner F3 a až potom aplikovať výrobok Fernox Alphi-11 Protector, pretože by prítomné nečistoty mohli poškodiť inštaláciu.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector sa dodáva v 5- a 25-litrových nádobách.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector nie je klasifikovaný ako nebezpečný a dráždivý, no ako pri všetkých chemikáliách by ste ho mali uchovávať mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami s výnimkou výrobkov značky Fernox. Nie je určené na vnútorné užívanie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Fyzická špecifikácia / vlastnosti

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector obsahuje monopropylénglykol.
Farba: Bezfarebný
Zápach: Aromatický (mierne)
Forma: Číra tekutina
pH (konc.) 6,9
pH (25-percentný roztok): 6,4 – 7,4
Merná hustota: 1,04 pri 20 °C

Objemové rozmery / rozmery
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x šírka x Hĺbka)
Outer Carton Barcode (ITF)
57885
445 × 280 × 250 mm
5014551578852
445 x 280 x 250 mm
Density Temperature
Specific Heat Temperature
Viscosity Temperature

Country