Politika trvalej udržateľnosti

Náš záväzok poskytovať sociálne zodpovedné a ekologické výrobné postupy a politiky je základnou súčasťou Fernox globálnej stratégie rastu. Našou víziou je stať sa lídrom a inovácie v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia s cieľom dosiahnuť nízke emisie, vysoká kvalita, popredných odpadových produktov, ktoré sú zamerané na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových emisií z domácich a komerčných systémoch ústredného vykurovania.

Fernox R&D a výrobné závody sú v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a sú nezávisle kontrolované a akreditované organizácie ako BSI a KIWA a BELGAQUA a EST. Fernox stránky sú registrované v rámci týchto systémov riadenia:

  • ISO 9001 Systém manažérstva kvality (SMK)
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva (EMS)
  • OHSAS 18001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OH&S)

Fernox produkty vyrábajú, distribuujú, používať a recyklovať alebo likvidovať na bezpečné a trvalo udržateľným spôsobom. Kvalitu a integritu našich výrobkov sú overené pomocou robustných, a kde je to uplatniteľné, priemyslu špecifikovaných testovacích režimov, ako napríklad SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO BuildCert.