Výskum a vývoj

Fernox je jedinečný a R&D a technických služieb, v ktorom sa odráža meniace sa požiadavky a rastúce technologické požiadavky priemyslu. Na čele inovácií, Fernox výhody z 13 R&D technických centier, ktoré sú vybavené 250 vedcov a inžinierov po celom svete.

Fernox pôsobí prísnej politiky firemnej zodpovednosti, ktorá podporuje najlepšie postupy a zakazuje testovanie na zvieratách. Jeho chemické výrobky výrazne presahujú priemyselné štandardy a boli udelené povolenia a akreditácie, Úspory energie dôvery a KIWA a WRAS, Belgaqua a Buildcert.

FERNOX VYHLÁSENIE COVID -19