Universal Test Kit

Product Code: 62457 Category:

Táto testovacia súprava na použitie na mieste sa dodáva so všetkým vybavením a činidlami, ktoré sú potrebné na stanovenie kalnosti, pH, úrovne prípravku Fernox Protector a tvrdosti vody.

Všetky testy sú vhodné na použitie s vodou obsahujúcou prípravky Fernox Protector. Súčasťou súpravy sú testovacie prúžky pre skúšky pH a tvrdosti. Na meranie úrovne prostriedku Fernox Protector sa používa jednoduchý kvapkový test. Metódy testovania sú veľmi jednoduché a zrozumiteľné, ľahko sa používajú a nevyžadujú žiadne formálne školenie. Universal Test Kit umožňuje dodržiavanie normy BS7593:2019, ktorá odporúča každoročný servis vykurovacích systémov, aby sa zabezpečila správna koncentrácia inhibítorov korózie. Náhradné činidlá pre túto testovaciu súpravu sú k dispozícii na našom obchodnom oddelení na čísle 0330 100 7750. Na doplnenie súpravy Universal Test Kit je k dispozícii aj komplexný rad poštovných služieb laboratórnych testov. Obráťte sa, prosím, pre viac informácií na technické služby spoločnosti Fernox na čísle 0330 100 7750.

Táto testovacia súprava obsahuje fľašu činidla Protector, univerzálnu skúmavku a viečko, skúmavku na kontrolu zakalenia, pH prúžky a prúžky na skúšku celkovej tvrdosti v modrom plastovom obale.

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62457
135 × 170 × 45 mm
5014551624573
x x mm

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country