Protector Test Kit

Product Code: 37906 Category:

Testovacia súprava protektora Protector Test Kit zabezpečuje rýchlu analýzu koncentrácie všetkých protektorov značky Fernox vo vode systému ústredného kúrenia priamo na mieste a je navrhnutá na komplexné testovanie 25 systémov. Používa sa jednoducho a intuitívne. Ide o jednoduchú a presnú metódu testovania, na základe ktorej sa určuje prítomnosť inhibítora v rámci systému.

Testovacia súprava Protector Test Kit sa dodáva spolu so všetkými pomôckami a činidlami potrebnými na určenie hladín protektorov/inhibítorov v aspoň 25 vykurovacích systémoch. Aby bolo možné dosiahnuť presné výsledky, pred použitím je potrebné všetky pomôcky dôkladne prepláchnuť vodou z vodovodu. Pred testovaním prepláchnite vzorkovaciu skúmavku vodou, ktorá sa má testovať. Následne skúmavku naplňte po značku 10 ml. Spôsob testovania je veľmi jednoduchý a nevyžaduje si žiadne formálne školenie. Pokyny k výrobku obsahujú údaj o minimálnom množstve potrebných kvapiek a odporúčanom rozdiele medzi vodou v ošetrovanom systéme a plniacou vodou pri použitá prípravku Fernox Protector a prípravkov proti zamŕzaniu. Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke: https://fernox.com/protectorreagent/

Náhradné činidlá pre túto testovaciu súpravu sú k dispozícii na obchodnom oddelení spoločnosti Fernox na čísle 0330 100 7750.

Fernox Protector Test Kit sa dodáva ako ucelená testovacia súprava vo vonkajšom plastovom puzdre spolu s úplnými pokynmi a dostatočným množstvom činidiel na vykonanie najmenej 25 systémových kontrol.

Činidlo vo výrobku Fernox Protector Test Kit je klasifikované ako dráždivé pre pokožku a oči. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Uchovávajte mimo dosahu detí.

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
37906
135 × 170 × 45 mm
5014551379060
45 x 170 x 145 mm

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country