HVAC Protector F1 10 litre

Product Code: 58777 Category:

Tento osvedčený inhibítor systémov ústredného kúrenia pre všetky ľahké komerčné a HVAC systémy vykurovania a chladenia zo zmiešaných kovov. Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii, kalu, usadzovaniu vodného kameňa a bakteriálnej kontaminácii. . Organizácie ESTR, BuildCert, KIWA a Belgaqua výrobku udelili schválenia a akreditácie za jeho účinné a ekologické zloženie.

Odporúčaná používaná koncentrácia výrobku je 0,5 %. Fernox HVAC Protector F1 možno do systému priviesť cez plniacu a expanznú nádrž, prípadne sa dá injektážou dostať priamo do systému využitím vhodného bodu (napr. bod dávkovania). Aby sa zabezpečila rýchla disperzia, počas plnenia čiastočne alebo úplne odčerpajte a zaveďte HVAC Protector F1. V jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Neošetrené systémy odporúčame dôkladne vyčistiť a prepláchnuť pomocou čističa Fernox HVAC Cleaner F3 a až potom aplikovať výrobok Fernox HVAC Protector F1, pretože prítomné nečistoty by mohli poškodiť inštaláciu.

Fernox HVAC Protector F1 sa dodáva v 10-litrových nádobách.

Výrobok Fernox HVAC Protector F1 nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ako pri všetkých chemikáliách ho však uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Farba: Svetložltá
Zápach: Aromatický (slabý)
Forma: Číra tekutina
pH (konc.): 8,0
pH (0,5 % roztok): 7,4 – 8,2
Merná hustota: 1,10 pri 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
58777
205 × 230 × 310 mm
5014551587779
0 x 0 x 0 mm
N/A

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country