HVAC Cleaner F3 10 litre

Product Code: 58778 Category:

Viacúčelový univerzálny čistič HVAC Cleaner F3, ktorý možno použiť na ošetrenie nových inštalácií pred ich uvedením do prevádzky, či na odstraňovanie kalu a vodného kameňa zo súčasných systémov. Kal a vodný kameň môžu spôsobiť poškodenie kotla a poruchu systému.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov musí existovať možnosť vypustenia celého systému. Čistiaci prostriedok HVAC Cleaner F3 by sa mal dávkovať pri koncentrácii 0,5 %. Pridávajte ho cez plniacu a expanznú nádrž, prípadne sa dá injektážou dostať priamo do systému využitím vhodného bodu (napr. bod dávkovania). Pri čistení pred uvedením do prevádzky nechajte čistič HVAC Cleaner F3 cirkulovať pri bežnej prevádzkovej teplote aspoň na jednu hodinu. Aby došlo k odstráneniu kalu zo súčasných systémov, nechajte čistič cirkulovať pri bežných prevádzkových podmienkach maximálne 7 dní, kým sa v systéme nedosiahne prijateľný prietok. Ak je systém príliš zakalený, môžu byť potrebné ďalšie/opakované použitia čističa HVAC Cleaner F3. Systém odčerpajte a preplachujte studenou vodou, kým voda nebude čistá a čistič HVAC Cleaner F3 sa nevypláchne zo systému. Čistiť HVAC Cleaner F3 sa obyčajne odstráni po 3 kompletných prepláchnutiach. Na záver pridajte vhodný inhibítor Fernox, akým je napríklad HVAC Protector F1, ktorý zabráni ďalšiemu poškodeniu koróziou a usadeninám vodného kameňa.

Fernox HVAC Cleaner F3 sa dodáva v 10-litrových bubnoch. Výrobok Fernox HVAC Cleaner F3 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, no aj pri ňom platia štandardné upozornenia pre chemikálie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Farba: Jantárová
Zápach: Slabo aromatický
Forma: Tekutina
pH (konc.): 6,7
pH (pri používaní) 6,5 – 7,7
Merná hustota: 1,135 pri 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Filters Sort results
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
58778
205 × 230 × 310 mm
5014551587786
0 x 0 x 0 mm
N/A

Informačný bulletin

© Fernox 2021. All rights reserved

Country