Flow / Return Valve – Left Hand

Product Code: 58802

Find stockists

Predbežne zmontované prietok/spätný ventil vhodný pre všetky modely prenosu výkonu stroja.

Description

Predbežne zmontované prietok/spätný ventil vhodný pre všetky modely prenosu výkonu stroja.